Biotermékek feldolgozása és forgalmazása

Itt találhatja meg azokat az  információkat, amelyek a biotermékek feldolgozásával, tárolásával/raktározásával, forgalmazásával és importjával foglalkozó vállalkozásokra vonatkoznak.

Biotermékek feldolgozását végző üzem létrehozása

Szívesen foglalkozna ökológiai/bio termékelőállítással?

Felejtse el örökre a vegyszeres kezeléseket, és ismerkedjen meg a gazdálkodás egy korszerű, fenntartható módjával. A biogazdálkodás nem csak a gazdasága, de a családja számára is új lehetőségeket teremt.

A biogazdálkodás feltételeit EUs és hazai jogszabályok, rendeletek írják elő, és jelenleg csak azok az üzemek használhatják termékeiken a bio-megjelölést, amelyek:

1. egy ellenőrző-tanúsító szervezet szerződéses partnerei,
2. rendszeresen ellenőrzöttek, és
3. az ellenőrzések alapján teljesítik a hatályos bio-rendeletek előírásait.

 

Jelenleg a 834/2007/EK rendelet és annak végrehajtási rendeletei határozzák  meg a bio gazdálkodással kapcsolatos előírásokat.

Amennyiben érdeklődik a szolgáltatás iránt és szívesen kötne ellenőrzési szerződést, kérjük, hívja kollégáinkat a +36-1-336-0533 telefonszámon, akik a rövid adatfelvétel után kiküldik Önnek a minden szükséges információt tartalmazó bejelentkező csomagot.

Ellenőrzés és tanúsítás

Ökológiai ellenőrzés és tanúsítás fő lépései feldolgozók, kereskedők, importőrök és alvállalkozók esetében:

Új ügyfelek első, nyitó ellenőrzése: Rendszeres ellenőrzések:
Ökológiai irányelvekre vonatkozó információk
Szerződés aláírása
Első, nyitó ellenőrzés Éves ellenőrzés – további szúrópróbaszerű ellenőrzésekre kerülhet sor
Az előírásoktól történő eltérés esetén:
A hiányosságok, eltérések javításának határideje Önnel egyetértésben megállapításra kerül
Az előírások megsértése esetén:
Gyanú esetén mintavétel, szankciók kiszabása és határidők megállapítása
Hiányosságok megállapodás szerinti határidőre történő megszüntetése Hiányosságok megállapodás szerinti határidőre történő megszüntetése

A tanúsítási program (amely magába foglalja az ellenőrzést és a tanúsítást is) részletes ismertetése az alábbi linken olvasható:
HOG20461HU

Az éves (termék-) tanúsítvány kiállítása, melyet az EASY CERT platformon teszünk közzé.

A szerződés aláírása

Az ellenőrzési szerződés aláírását követően az adott üzem ökológiai gazdálkodást folytat.

Ettől kezdődően be kell tartania az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó előírásokat (a 834/2007/EK rendelet követelményeit).

A Hungária Öko Garancia Kft. gyors, szakszerű tanúsítási szolgáltatása révén  mozdítja elő az ökológiai gazdálkodók fenntartható fejlődését. Minden szakterületen megfelelő kompetenciával rendelkező ellenőröket alkalmazunk. Amennyiben az ellenőrzés alkalmával  a vonatkozó jogszabályi előírásoktól való eltérés kerül megállapításra, akkor határidőt szabunk, ameddig az előírt javítóintézkedéseket elvégezni szükséges. A megadott határidőre minden eltérést javítani szükséges.