GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések

Honnan tájékozódhatok a bio tevékenységhez kapcsolódó szabályokról?

Tájékoztatóink megtalálhatók a honlapunkon a Gazdálkodás / Információs anyagok, Feldolgozás / Információs anyagok menüpont alatt, illetve bővebb információt a tevékenységekhez kapcsolódó rendeletek (834/2007 EK, 889/2008 EK) legfrissebb verziójában olvashatnak.

Mi a menete a bejelentkezésnek?

Leendő ügyfeleink érdeklődését e-mailen és telefonon egyaránt szívesen fogadjuk. Tevékenységtől függően (növénytermesztés/állattartás, kereskedelem, feldolgozás) elektronikus úton küldjük ki úgynevezett bejelentkező csomagunkat, mely a következőket tartalmazza:
1. információs anyagok, a legfontosabb tudnivalókkal, feltételekkel és kritériumokkal.
2. érvényes díjszabás, melynek segítségével kikalkulálható az ökológiai rendszerbe történő belépés éves költsége
3. tanúsítási szerződés
4. adatközlő lapok, melyeket már a bejelentkezéskor kérünk hiánytalanul kitölteni.
A regisztrációhoz szükséges alapadatok (név, székhely, e-mail cím, telefonszám, tevékenység) megadása után a bejelentkező csomagot a kért e-mail címre kiküldjük és az ebben meghatározott módon (postai, illetve elektronikus úton) várjuk vissza a dokumentumokat. A nyilvántartásba vétel dátuma azonos a pontosan és hiánytalanul kitöltött szerződés, illetve adatközlő lapok beérkezésének dátumával. A bejelentkező csomag papír alapú dokumentumainak másolatát, a szerződés egy eredeti példányát a nyilvántartásba vételről szóló igazolással, és az első részszámlával együtt postai úton küldjük el újonnan szerződő ügyfeleinknek.

Mi a menete a szervezetváltásnak, átjelentkezésnek?

Tanúsító szervezetet bármely termelő válthat, aki a hazai rendszer egy tanúsított szereplője (termelő, feldolgozó és kereskedő). A gazdasági szereplőnek a tanúsító szervezet váltására vonatkozó kérelmét ugyanazon a napon kell megküldenie a jelenlegi tanúsító szervezetének és az újonnan választott tanúsító szervezetnek. Szervezetváltás esetén a saját tanúsító szervezete fogja elküldeni részünkre az összes dokumentumot, így ezzel az ügyfélnek nincs dolga, de kérjük, hogy ügyeljen ennek a betartására, mert az eltérő napon történő kérelmek benyújtása esetén a terület átállási ideje újraindulhat.

Mikortól kell betartanom a szabályokat?

Az átállás napjától kezdve, ami megegyezik a nyilvántartásba vétel/szerződéskötés napjával.

Ökológiai vagy bio? Mi a helyes megnevezés, mit írhatok a termékre?

Öko, bio, ökológiai, biológiai. Mindegyik elnevezés helyes, gyakorlatilag szinonim fogalmak, javasolt az “ökológiai” megnevezés, vagy röviden az “öko” illetve “bio” használata .

Minden területemet be kell vonni ellenőrzés alá?

Nem, de növények esetében a nehezen megkülönböztethető (laikus számára nem egyértelmű) fajták termesztése, vagy állattartás esetén azonos állatfajok tartása nem lehetséges öko és konvencionális egységben egyszerre. Így például, ha bejelentett egy lucerna táblát, és van a földhasználatában konvencionális lucerna is, azt be kell jelenteni. Ellenben behozhatja ökoba a Florina almását, ha konvencionálisban Granny Smith van. A Magyar szürke szarvasmarháit be kell jelentenie, ha a Magyar tarkák már ellenőrzésünk alatt állnak, bármennyire meg lehet őket egymástól különböztetni, hiszen a jogszabály állatok esetén fajra vonatkozik.

Mit jelent a párhuzamosság?

Azonos, vagy nehezen megkülönböztethető növényfajták, illetve azonos állatfajok tartása ökológiai és konvencionális egységben egyszerre.

Van lehetőségem mégis a párhuzamosság fenntartására?

Van, a következő esetekben:
• ültetvények (de átállási tervet kell készíteni, és 5 éven belül meg kell kezdeni a konvencionális egység utolsó részének átállítását is);
• mezőgazdasági kutatásra vagy hivatalos iskolai oktatásra szánt területek esetében az illetékes hatóság egyetértésével;
• vetőmagok, vegetatív szaporítóanyagok és palánták előállítása esetén;
• kizárólag legeltetésre használt gyepterületek esetében.
Ezek viszont csak különböző feltételekkel fogadhatók el, melyet a Párhuzamos gazdálkodás c. tájékoztatónkban talál.

Mikor jelölhetem a termékeket ökológiaiként?

A jogszabályban előírt átállási idő letelte után.

Mennyi ideig tart az átállás?
A termék státusza bio, ha:
• egy éves kultúrák esetén a vetésre az átállási idő kezdetétől számított 24 hónap elteltével kerül sor
• évelő kultúrák (édeskömény, szőlő, gyümölcsös, szórványgyümölcsös) esetén a betakarításra az átállási idő kezdetétől számított 36 hónap elteltével kerül sor
• gyep, évelő takarmány esetén a betakarításra az átállási idő kezdetétől számított 24 hónap elteltével kerül sor.

Miben más a bio művelés a hagyományoshoz képest?

Az ökológiai gazdálkodás olyan környezetkímélő és az emberi egészséget szem előtt tartó termelési forma, amely a termelés során a helyi erőforrásokat és a természetes folyamatokat részesíti előnyben a külső erőforrásokkal és természetidegen anyagokkal szemben, ezáltal a gazdaságon belül zárt anyag- és energiaáramlás megvalósítására törekszik. Fentiek értelmében a növényvédelemre és tápanyag-utánpótlásra használható anyagok, valamint a feldolgozás során alkalmazható adalék- és segédanyagok köre szigorúan szabályozott, az ökológiai állatokat nem kezelik rutinszerűen antibiotikumokkal, nem kapnak hormonokat a gyorsabb gyarapodás érdekében, és etológiai igényeiknek megfelelő tartási körülményeket biztosítanak számukra az állat-jóllét elveit szem előtt tartva. Az ökológiai gazdálkodás elvből kizárja továbbá az élőlények genetikai módosításának minden formáját, és ezt az elvet az ökológiai élelmiszer-előállítás minden folyamatában tiszteletben kell tartani. Az ökológiai gazdálkodás tehát nem csak az emberi egészség szempontjából bír hatalmas jelentőséggel, hanem aktív környezetvédelmi tevékenységnek tekinthető. Hozzájárul a biológiai diverzitás (sokféleség) megőrzéséhez, fenntartja, jó esetben fokozza a talaj termékenységét és biológiai aktivitását, védi a felszíni és felszín alatti vizeket, a levegőt, a talajt, hozzájárul a táj megőrzéséhez, takarékosan bánik a nem megújuló erőforrásokkal. Vagyis hosszútávon fenntartható, ezáltal a következő nemzedékek életlehetőségeit sem korlátozza!

Honnan tudhatom, hogy egy tápanyagutánpótló szer, növényvédőszer, termék felhasználható-e a technológia során?

Az ökológiai gazdálkodásban felhasználható engedélyezett növényvédő szerek listája a NÉBIH-oldalán ITT érhető el oldalon érhető el. Ha egy bizonyos készítményre kíváncsi, a NÉBIH engedélykereső oldalon ITT többféle szűrőt is beállíthat. Amennyiben az érdekli, hogy egyes betegségek ellen mivel védekezhet ökológiai gazdálkodásban, ugyanezen oldalon szűrjön rá az adott károsítóra, majd pipálja be az „Ökológiai gazdálkodásban engedélyezett” lehetőséget.

Milyen szaporítóanyagot kell használnom?

Az ökológiai gazdálkodás során ökológiai szaporítóanyagot kell felhasználni. Az aktuális kínálat az NÉBIH honlapján található, az ÖKO vetőmag adatbázisban érhető el ITT.

Amennyiben azonban az adott növényből nem szerezhető be ökológiai gazdálkodásból származó szaporítóanyag, a következő esetekben lehetőség van konvencionális vetőmag és vegetatív szaporítóanyag felhasználására:
• a termeszteni kívánt fajta egyetlen fajtájából sincs öko eredetű szaporítóanyag
• az öko vetőmaglistán szereplő vetőmagokat nem tudják szállítani
• az öko vetőmaglistán szereplő fajták nem felelnek meg a termesztési célnak
• a hatóság által engedélyezett kísérletre kerül sor

A konvencionális vetőmag illetve burgonya vetőgumó elfogadását minden esetben írásban előzetesen (a vetést megelőzően) kell kérelmezni a tanúsító szervezettől.

Palánta esetében csak ökológiait használhat fel. Vegetatív szaporítóanyagok pl. gyümölcs oltványok esetén nem bio szaporítóanyag felhasználható, amennyiben azok szabad gyökérűek és a kitermelést követően az ökológiai gazdálkodásban tiltott szerrel nem kezelték őket.

A területemet évek óta a bio elveknek megfelelően művelem, de csak most szeretnék bejelentkezni. Lehet hamarabb bio a gazdaság?

Igen. Az átállási idő lerövidítésére (korosbításra) akkor van lehetőség, ha:
a) az érintett terület olyan uniós társfinanszírozásban megvalósuló agrár-környezetvédelmi programban vett részt, amelyben az ökológiai gazdálkodásban nem engedélyezett tápanyagokat és növényvédő szereket nem használhattak, vagy
b) a gazdálkodó az eljárás során hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy az érintett földterületeket az öko-státusz kérelmezett időpontját megelőző 3 évben az ökológiai gazdálkodásban tiltott (a 889/2008/EK r. I. és II. mellékletében nem szereplő) készítményekkel nem kezelték.

Az eljárásrend az ökológiai státusz megadására vonatkozik, az átállási státusz korábbi elérésére nem alkalmazható! Ez alapján például, konvencionális státuszról nem kaphatja meg hamarabb az átállási státuszát, vagy álló kultúrák esetén a második éves átállási terméke nem lehet hamarababb harmadik éves átállási. A kérelem a bio státusz „azonnali” elérésére vonatkozik.

Bővebb információ az Átállási idő lerövidítése c. tájékoztatónkban található.

Az átállási termékemet értékesíthetem bioként?

Nem. Csak az átállási idő letelte után (vagy korosbítási kérelem pozitív elbírálása után) lehet a termékeket bioként értékesíteni.
Átállási termékről beszélünk azon termékek esetén, amelyek betakarítása a szerződéskötéstől számított 12 hónap elteltével, de még a korábban említett hivatalos átállási idő lejárta (bio státusz kezdete) előtt kerül sor.

Mi történik akkor, ha ugyanaz a növény ökológiai, illetve átállási egységben is előfordul, és az ökológiait értékesíteni szeretném?
Ebben az esetben státuszmegosztásra van szükség. A gazdálkodónak el kell különítenie az ökológiai termelésből származó termékeket az átállásban lévő termelésből származó termékektől, és az elkülönítés igazolására pontos nyilvántartást kell vezetnie. Erről ellenőrünknek is meg kell győződnie. Ha a státuszmegosztás igényét időben jelzi (akár szezon elején, majd a betakarítást megelőző hetekben), a státuszmegosztásra sor kerülhet a főellenőrzésen is. Ellenkező esetben a pótellenőrzés költsége az Ügyfelet terheli.

Nem tartozom az ellenőrzési rendszerbe, de a tyúkjaim csak saját, vegyszermentes terményt esznek, és a kertben kapirgálnak. Értékesíthetem a tojásokat bioként?
Nem. Csak valamely tanúsító szervezet által ellenőrzött és tanúsított termék értékesíthető bioként.

Minden bio termékemet bioként kell eladnom?

Nem kötelező a bio értékesítés, hagyományosnak is eladhatja termékeit. Viszont ha mégis feltünteni rajta a bio szót, az előírásoknak megfelelően kell ezt jelölni.

Hogy kell jelölni a terméket?

Az ökológiai termékek (kereskedelem/termelés/feldolgozás) árukísérő dokumentumainak jelölésére vonatkozó előírások: 1. ökológiai eredetre való utalás („bio”, vagy átállási termék esetében átállási jelző vagy magyarázó szöveg); 2. tanúsító szervezet kódszáma (HU-ÖKO-02); 3. termelés éve. Árukísérő dokumentumon, tárolóedényen a tételazonosító jelölést fel kell tüntetni.

Kereskedelem/feldolgozás címkézése: „Az ökológiai termékek címkézésével kapcsolatos általános előírások és kötelező jelölési elemek” c. információs anyagunkban, illetve „A bérfeldolgozásban előállított termékek címkéinek jelölése” dokumentumunkban bővebb információt talál.

Ha termelőként bio szilvám van, és feldolgozom, eladhatom bio lekvárnak?

Engedély nélkül magánszemélyként nem, de kistermelői engedély kiváltása, valamint a tanúsító szervezet ellenőrzése és a tanúsítvány kiállítása után igen, bizonyos mennyiségben. Bővebb információt a NÉBIH Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági szakigazgatásban 2. ÁROP 2216-2012-2012-0002 számú projektben olvashat.

Tartalmazhat konvencionális összetevőt egy feldolgozott termék?

Igen, maximum 5%-ban bizonyos kritériumok mellett (a hozzáadott vizet és konyhasót nem kell figyelembe venni). A honlapon a Feldolgozás menüpont alatt található dokumentumok illetve a 834/2007 EK és 889/2008 EK rendelet részletes tájékoztatást adnak a felhasználható készítményekről.

Hány alkalommal és mikor várható az ellenőrzés?

Évi egy alkalommal kerül sor a bejelentett ellenőrzésre, de bizonyos esetekben szükség lehet pótellenőrzésre. Mindkettőt előre jelezzük és egyeztetjük az Ügyféllel. Szúrópróba ellenőrzésre viszont bármikor, bejelentés nélkül is sor kerülhet.

Milyen adminisztrációs kötelezettségem van a gazdaságban?

Növénytermesztés esetén:
• gazdálkodási napló a teljes gazdaságra
– termesztett növények és azok fajtái;
– vetés, ültetés, telepítés időpontja;
– agrotechnikai műveletek (időpont, művelet stb.);
– alkalmazott tápanyag-utánpótlás adatai (trágya, mennyiség, időpont, terület stb.);
– alkalmazott növényvédelmi vagy egyéb kezelések adatai (készítmény, mennyiség, dózis, időpont, kijuttatás módja, kezelt terület stb.);
– betakarítás (időpont, betakarított termés mennyisége, tárolás helye)
• beszerzett anyagokról/növényvédőszerekről/vetőmagokról pontos nyilvántartás
• árukísérő dokumentumok másolatát meg kell őrizni (vetőmagok esetén a vetőmagok csomagolását, illetve zsákcímkéket is felülvizsgáljuk az ellenőrzésen)
• a betakarított mennyiségekről, értékesítésekről, raktárkészletekről pontos, átlátható, naprakész nyilvántartást kell vezetni.

Milyen adminisztrációs kötelezettségem van a HÖG felé?

• éves terv elküldése (egyszerűsített éves üzemi terv: tervezett növénykultúrák, állatok, termékek) adott év márciusáig (ehhez a formanyomtatványt a HÖG e-mailben megküldi)
• egységes kérelem elküldése leadás után adott év május 31-ig
• végleges vetésterv elküldése adott év május 31-ig (de lehetőség szerint minél korábban)
• vetőmagkérelem elküldése vetés előtt, ha kezeletlen konvencionális vetőmagot kíván vetni

Hogy zajlik az ellenőrzés, mivel kell előkészülnöm?

Az éves bejelentett ellenőrzéssel kapcsolatban ellenőrünk fogja Önt keresni telefonon időpontegyeztetés és tájékoztatás céljából. Szóban, majd emlékeztető emailben is kiemeli azokat a dokumentumokat, amit az ellenőrzés gördülékeny levezetéséhez kérjük hiánytalanul előkészíteni (a vállalkozás könyvelésének teljes anyaga), gazdálkodási napló, földhasználati lap, zsákcímke, stb). A személyes találkozón az adminisztrációs tevékenységek felülvizsgálata mellett sor kerül egy terepi szemlére is. Az ellenőr bármely üzemegységbe való belépését lehetővé kell tenni (növényvédőszer raktár, tároló, szárítóüzem, stb.). Az ellenőrzés során jegyzőkönyv készül.

A növényvédelmi kezeléseimet a szomszédom végezné a saját permetezőjével. Ez lehetséges?

Bármilyen gépi munkát elvégezhet más, de vetés, növényvédelmi kezelés, betakarítás, vagy termékmanipulálás (pl. szárítás) esetében a munkát végző személlyel alvállalkozói szerződést kell kötni (HÖG dokumentum), amelyben aláírásával beleegyezik és igazolja, hogy a munkaművelet során az EU-bio jogszabályokat betartja. A munkához használt gépeket és berendezéseket pl. permetező, használat előtt megfelelően megtisztítja. Itt csak az alapadatok megadására van szükség, nem kérjük, hogy hivatalos szolgáltatást nyújtson. Termékmanipulálás esetén az alvállalkozó üzemét (szárító/tisztítóberendezését) is le kell ellenőriznünk, ha nincs a tevékenységhez bio tanúsítványa. Feldolgozókra, kereskedőkre is ez utóbbi pont vonatkozik.

Mikor kell fizetnem?

Évente 2 számlát küldünk: az alapdíj összegéről szólót meglévő ügyfeleinknek az első negyedévben, új ügyfeleinknek a bejelentkezést követően, majd ellenőrzés után a területek alapján (termelők), illetve az ellenőrzési és utazási idő (feldolgozók, kereskedők) alapján kalkulált összeget. Ezt a számla kiállításától számított 2 héten belül szükséges rendezni.

Mikor és hogy kapok tanúsítványt? Mennyi időre szól?

Az ellenőrzés, és a hiánypótlások beérkezése, nem-megfelelőségek tisztázása után. A tanúsítvány letölthető, illetve az eredetit elpostázzuk a megadott címére. A Minősítő Tanúsítvány növénytermesztés, vadon termő növények gyűjtése és méhészet esetében visszavonásig, de kizárólag a tanúsítványon megadott évben betakarított/gyűjtött/pergetett termékekre, gombatermesztők és állattartók esetében visszavonásig vagy a rajta feltüntetett időpontig (legkésőbb a tanúsítást követő év utáni január végéig) érvényes. Feldolgozók, takarmány-előállítók, kereskedők és importőrök esetében a tanúsítvány szintén visszavonásig vagy a rajta feltüntetett időpontig (legkésőbb a tanúsítást követő év utáni január végéig) érvényes.

Hol érhető el?

A tanúsítványokat az EASY CERT platformon tesszük közzé.