Letölthető logók

Az alábbi képek a Hungária Öko Garancia Kft. védjegyei. A partnereink számára ingyenesen letölthetőek, azonban ezzel automatikusan elfogadják a használatukra vonatkozó előírásainkat. Az ellenőrzés során ennek betartása is felülvizsgálatra kerül.
A védjegy jogosulatlan használata, illetve annak módosítása jogi következményt von maga után.

         Letöltések
         EU bio logó

A HÖG-logóját csak azok az üzemek helyezhetik el a termékeiken, melyek az adott termék utolsó termelési vagy feldolgozási műveletet végzik és a Hungária Öko Garancia Kft.-vel érvényes ellenőrzési szerződéssel rendelkeznek.


Hungária Öko Garancia Kft. logója

Színkódok:

Zöld: 100 ciánkék / 25 lila / 90 sárga (fekete NÉLKÜL)
Zöld: RGB 0/124/69
Piros: 10 ciánkék / 100 lila / 100 sárga (fekete NÉLKÜL)
Piros: RGB 196/7/27
Pantone színskála szerint:
Zöld: 349 C
Piros: 187 C

A logóhasználat feltétele:

A Hungária Öko Garancia Kft.-vel fennálló érvényes ellenőrzési jogviszony. Az ellenőrzés és/vagy a tanúsítás elvégzését követően az ügyfél a bejegyzett védjegyet az érintett termékek jelölésére, illetve címkézésére, valamint népszerűsítésére használhatja fel. Az ellenőrzés a logó megfelelő használatának vizsgálatára is kiterjed.

A mezőgazdasági vállalkozások kizárólag ökológiai gazdálkodásból származó termékeken tüntethetik fel a logót, átállás alatti termékeken nem.


EU bio logó

 

 

 

Az EU bio-logó fő célja, hogy megkönnyítse a fogyasztók számára az ökológiai gazdálkodásból származó termékek azonosítását. Az ökológiai gazdálkodás vizuális módon történő megkülönböztetésével jelentősen hozzájárul a hazai biogazdálkodás szabályozott és megfelelő működéséhez.

Letöltés:
EU bio-logó

Az EU bio-logó használatához kapcsolódó útmutató online elérhetősége:

EU bio-logó használati útmutató


Az EU bio logó és a Hungária Öko Garancia Kft. védjegyének együttes használata

 

Álló és fekvő formátumban egyaránt alkalmazható HÖG/EU bio-logó, használatakor az előírt minták figyelembevételével kell eljárni.

A logók különböző formátumokban és különféle eredetmegjelöléssel ellátva érhetők el.

A minták a származási ország feltüntetését is magukban foglalják.

 • EU mezőgazdaság
 • Nem EU mezőgazdaság
 • EU/nem EU mezőgazdaság
 • Üres mező a származási ország számára: Itt kell feltüntetni az érintett származási országot

Az EU-Bio és a HÖG/EU-Bio logók méretei:

Az EU-Bio-logót minimum 9 mm magas és legalább 13,5 mm széles formában kell feltüntetni. Ez alapján a HÖG/EU-Bio logó minimális mérete:

Fekvő formátum: 28,5 x 15 mm
Álló formátum: 16 x 27,5 mm

A különösen kisméretű csomagolásoknál az EU-Bio-logó mérete kivételesen 6 mm magasságig csökkenthető. Ez alapján a HÖG/EU-Bio logó minimális mérete:

Fekvő formátum: 19 x 10 mm
Álló formátum: 10,6 x 18,3 mm

Színkódok grafikusok és nyomdák számára:
Zöld: 100 ciánkék / 25 lila / 90 sárga / 0 fekete
Zöld: RGB 0/124/69
Piros: 10 ciánkék / 100 lila / 100 sárga / 10 fekete
Piros: RGB 196/7/27
Pantone színskála:
Zöld: 349 C
Piros: 187 C

Az EU-Bio logó színkódja:
Pantone színskála:
zöld 376 Pantone és zöld [50% ciánkék + 100% sárga], ha négyszínű nyomtatást alkalmaznak.

A háttér színkódja:
CMYK színkód: 25/0/50/0

Ha a csomagolás vagy a címke háttérszíne sötét, a szimbólumok negatívja használható, a csomagolás vagy címke háttérszínének alkalmazásával.

Azokban az egyedi esetekben amikor egy szín használatával tüntetik fel a szükséges információkat a csomagoláson, az EU-Bio és a HÖG/EU-Bio logó ugyanazzal színnel feltüntethető.


Portré:

  

Terméken történő felhasználás

A vállalkozások az EU-Bio és a HÖG/EU-Bio logókat a 834/2007/EK rendelet hatálya alá eső termékek jelölésére, illetve címkézésére használhatják fel, a kereskedelmi megnevezésben  az ökológiai termelésből származó eredet megjelölésével.

A HÖG/EU bio logók kombinációja nem használhatók fel a következő termékeken:

 • Ökológiai gazdálkodás céljára szolgáló vetőmag
 • Műtrágya
 • Ökológiai gazdálkodásra történő átállásból származó  termékek
 • Kevesebb mint 95%-nyi bioösszetevőt tartalmazó termékek
 • A nemzeti vagy magánjogi jogszabályok kizárólagos hatálya alá tartozó termékek (például gasztronómiai vagy kozmetikai biotermékek)
 • Vadászatból vagy halászatból származó termékek

A HÖG/EU bio logók reklámanyagokon történő felhasználása

A logó az érintett termék bemutatására és népszerűsítésére is felhasználható, feltéve, hogy az megfelel a 834/2007/EK rendelet előírásainak.
A reklámanyagon történő felhasználás esetén nem szükséges feltüntetni a származást.

Reklámanyagokon, üzleti dokumentumokon, honlapon stb. történő felhasználás esetén a következő megjelölést a HÖG/EU bio logóval azonos látómezőben kell feltüntetni:

 • „A Hungária Öko Garancia Kft. által tanúsított biotermék”.


Kereskedelmi tevékenység esetén:

 • „A biotermékek forgalmazását a Hungária Öko Garancia Kft. tanúsítja”.


Ökológiai termelőüzemek tanúsítása esetén:

 • „Ökológiai termelőüzemünket a Hungária Öko Garancia Kft. tanúsítja”.

Visszaélés a védjegyek használatával
A védjegy használatával történő visszaélés esetén a szerződő felek először kölcsönösen elfogadható megoldás kidolgozására törekednek. A védjegy használatával kapcsolatos előírások első alkalommal történő megsértésekor a HÖG írásbeli figyelmeztetésben részesíti az érintett ügyfelet, és tájékoztatást nyújt az elvégzendő javító intézkedésekről. Utólagos jogsértés esetén, vagy ha a kölcsönösen elfogadható megoldás elérése nem lehetséges, az érintett ügyfél a helytelenül jelölt termékkel elért forgalma 10%-ának megfelelő összegű, de legalább 300 000 forint, szerződésben rögzített díj megfizetésére köteles. A szerződéses büntetés nem tartozik a bírói mérséklést szabályozó törvény hatálya alá. Szerződésszegés esetén a HÖG ezen túlmenően az ellenőrzési szerződés azonnali hatályú felmondására is jogosult.